7514 Hotels / Accommodation have been listed for Free

Hotel Ganga Kaveri – a luxury hotel

Arazi No.103/1, Atal Nagar Colony, Mavaiya, Sarnath, Varanasi, Uttar Pradesh 221007 Contact: +91 9919106495 E.mail: hotelgangakavari@gmail.com Website: https://www.hotelgangakaveri.com/

Bharat Sevashram Sangha, Varanasi

Vidhyapeeth Road ,Near Nagar Nigam, Sigra, Varanasi,Uttar Pradesh 221010 Contact: 0542-2221639 E.mail: bharatsevashramsanghavaranasi@gmail.com Website: https://bharatsevashramsanghavaranasi.in/

Shree Maheshwari Dharamshala, Varanasi

Mandir Sapthsagar, No. K 62/98 Bulanala Road, Karnghanta, Jalapa Devi Rd, opp. Maa Vande, Bulanala, Varanasi, Uttar Pradesh 221001 Contact: 8810884519 , 05422414134 E.mail: info@shreemaheshwaridharmshalavaranasi.in Website: https://shreemaheshwaridharmshalavaranasi.in/

SRISIVA SANNIDHI – VARANASI

# 47/195, Opp. Mazda Talkies, Canara Bank Lane, Luxa Road, VARANASI – 221 010. U.P. Contact: 0542-2400076/2455087, 09848410047 Website: http://www.kasisatram.com/

Comfort Inn Benares – the best boutique hotel

36-37, Buddha Vihar Colony, Cantonment, Varanasi – 221002 Contact: 0542-2504139/82 E.mail: sales@comfortinnbenares.com Website: https://comfortinnbenares.com/

HOTEL KESHARI PALACE – A Business Hotel

Sankat Mochan Rd, Rampuri Colony, Varanasi, Uttar Pradesh, India Contact: +91 9125555271 E.mail: hotelkesharipalace@gmail.com Website: https://www.hotelkesharipalace.com/

Hotel Buddha Park – a luxury hotel

Bela Road, Benipur, Paharia, Varanasi- 221007 (UP) Contact: +91 542 298 8725 E.mail: buddhaparkvns@gmail.com Website: https://www.hotelbuddhapark.com/

Hotel Elegance – Luxury Hotel in Varanasi

Kakarmatta N.10/60 AM Kakarmatta, DLW Varanasi (U.P) 221106, Varanasi, Uttar Pradesh 221004 Contact: +91 88107 19088, +91 87568 82728 E.mail: theelegance.kashi@gmail.com Website: https://www.theelegance.co.in/

SURYA KAISER PALACE – Your Private Paradise

S. 20/51, A-5, The Mall Rd, Cantonment, Varanasi, Uttar Pradesh 221002, India Contact: 0542 250 8466 E.mail: info@hotelsuryavns.com Website: https://www.hotelsuryavns.com/

Nothing Found?